Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp các giải pháp kinh tế tuần hoàn sáng tạo, hiệu quả, và phù hợp với từng điều kiện Môi trường tự nhiên – Kinh tế – Xã hội

Cesvn dùng kinh nghiệm để tạo ra sự hoàn hảo

Chúng tôi cung cấp protein và acid amin hữu cơ chất lượng cao từ côn trùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ vi sinh cao cấp

Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp và công nghệ chuyển đổi sinh khối giá trị thấp thành sản phẩm cao cấp.

Việc cung cấp protein/ acid amin chất lượng cao là rất quan trọng cho sự tăng trưởng tốt và phát triển lành mạnh.

Chúng tôi cung cấp protein và acid amin hữu cơ chất lượng cao từ côn trùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ vi sinh cao cấp.

Đánh giá của khách hàng

X