Hệ thống phòng sạch

Hệ thống phòng sạch tập đoàn Airtech

Tập đoàn Airtech bao gồm một nhóm công ty có ý chí đổi mới, bí quyết sản xuất toàn cầu và các khoản đầu tư chiến lược và định hướng tương lai.

Quy mô và số lượng các thành viên trong tập đoàn Airtech đang ngày càng phát triển tại các nước Ấn Độ, Đức, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

Cùng với các đối tác có thẩm quyền và chuyên môn ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á, Tập đoàn Airtech tiếp tục phát triển và lớn mạnh trước những thách thức của thị trường toàn cầu bao gồm định hướng khách hàng và khả năng cạnh tranh.

Những sự hợp tác vì lợi ích của khách hàng là cơ sở cho sự phát triển hơn nữa của Tập đoàn trong tương lai.

TẦM NHÌN

Từng bước xây dựng Công ty Cổ phần AIRTECH Thế Long thành Nhà thầu chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức và tiên tiến về công nghệ sản xuất.

Chung tay tổ chức và phát triển các Chi nhánh, các Công ty thành viên, từng bước xây dựng để hình thành nhóm Công ty hỗ tương.

SỨ MỆNH

Định vị: Trở thành công ty số 1 tại thị trường Việt Nam về lĩnh vực phòng sạch

Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững do chủ đầu tư và đối tác dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức & công nghệ

Hài hòa những lợi ích cơ bản của Chủ sở hữu, Người lao động, Đối tác và Cộng đồng dựa trên phương châm điều hành trung thực và công bằng.

Kiên trì xây dựng đội ngũ nhân viên có đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tác phong làm việc hiện đại trong môi trường chuyên nghiệp.

Đánh giá của khách hàng

X