Nghiên cứu tính khả thi

Đối với những tổ chức, cá nhân muốn đánh giá công dụng của công nghệ chuyển hoá năng lượng sinh khối, Cesvn sẽ cung cấp những nghiên cứu kĩ thuật về tính khả thi và lên kế hoạch kinh doanh cụ thể.
Kết quả cuối cùng của nghiên cứu, Cesvn sẽ cung cấp kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá cấu trúc doanh thu, cơ cấu chi phí cũng như phí đầu tư chi tiết.

Cesvn dùng kinh nghiệm để tạo ra sự hoàn hảo

Chúng tôi cung cấp protein và acid amin hữu cơ chất lượng cao từ côn trùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ vi sinh cao cấp

Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp và công nghệ chuyển đổi sinh khối giá trị thấp thành sản phẩm cao cấp.

Việc cung cấp protein/ acid amin chất lượng cao là rất quan trọng cho sự tăng trưởng tốt và phát triển lành mạnh.

Chúng tôi cung cấp protein và acid amin hữu cơ chất lượng cao từ côn trùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ vi sinh cao cấp.

Đánh giá của khách hàng

X